pre podnikateľov

Pôžičky pre podnikateľov

 

Väčšina podnikateľov a predovšetkým tí, ktorí svoje podnikanie len plánujú rozbehnúť potrebujú určitý kapitál na správny chod biznisu. Našetrené peniaze pravdepodobne mnohým nebudú stačiť a práve aj preto je vhodné v takýchto prípadoch žiadať o pôžičky pre podnikateľov.

 

Poskytovatelia pôžičiek pre podnikateľov

Pôžičky pre podnikateľov poskytujú banky a aj rôzne nebankové subjekty. Ideálnejšia je určite prvá možnosť a teda pôžička u bankovej spoločnosti avšak nájdu sa aj seriózne nebankové spoločnosti, u ktorých môžete o tento druh úveru požiadať bez akejkoľvek obavy.

Výška úroku sa u istých spoločnostiach môže meniť, takže sa nedá povedať aká výška úroku je odporúčaná. Ideálna RSPN by sa však mala pohybovať na úrovni 5-7%.

Žiadatelia by určite nemali takéto pôžičky vybavovať u spoločnostiach, ktoré si pýtajú určité poplatky vopred. Mnoho krát totižto ide o podvodníkov, ktorý si svoje záväzky nesplnia, to je však predovšetkým prípad tzv. bilboardových reklám a podobne.Podmienky pôžičiek pre podnikateľov

Podmienky na schválenie pôžičky pre podnikateľov sa líšia. V bankách Vás samozrejme čakajú podstatne zdĺhavejšie a komplikovanejšie papierovanie ako v prípade žiadosti u niektorej u nebankových spoločností.

V oboch prípadoch sú však potrebné doklady totožnosti, minimálny vek 18 rokov žiadateľa, bankové spojenie, kópia živnostenského listu, či prípadne iné oprávnenie hlavnej činnosti podnikania. Okrem toho vo väčšine prípadov je potrebný výpis z obchodného registra, kópia daňového priznania a ručiteľ, či už v podobe tretej osoby alebo nehnuteľnosti, či iného cenného majetku.

Charakteristika

  • dôležitý záznam dlžôb
  • pár mesiacov podnikateľskej histórie
  • nepotrebujete veľký príjem
  • dôležitý je obrat spoločnosti
  • reálne skúmanie či firma reálne funguje
  • história firmy hrá určite svoje

Pomerné zdĺhavá činnosť vybavovania pôžičky.