pôžička

Pôžičky

 

Ako postupovať pri získavaní pôžičky ?

Postup pri získavaní bankovej pôžičky

Pravidlá žiadosti o úver:

1. O úver musíme banku požiadať.
2. Podľa pokynov banky sme povinní predložiť príslušné doklady o právnej a ekonomickej spôsobilosti získať úver.
3. Na úver nemáme právny nárok – banka nám môže, ale nemusí úver poskytnúť.
4. V prípade poskytnutia úveru s nami banka uzatvorí úverovú zmluvu.
5. Vo väčšine prípadov banka vyžaduje zabezpečenie úveru.
6. Musíme banku presvedčiť, že s poskytnutým úverom jej nevzniknú žiadne ťažkosti a problémy.
7. Musíme predložiť kvalitný a reálne spracovaný podnikateľský zámer.
8. Musíme preukázať svoju podnikateľskú spôsobilosť a kvalitu.
9. Musíme presvedčiť banku o návratnosti poskytnutého úveru.
10. Môžeme sa obrátiť na akúkoľvek banku, väčšinou však banky uprednostňujú svojich stálych klientov.“ (Petrjánošová, B., Podnikanie a banky, 1998).
Banka používa dočasne zverené cudzie peniaze.

Rozhodujúca je teda odpoveď na otázku, aké veľké je riziko, pokiaľ klient nebude schopný úver splatiť. Preto, aby banka považovala riziko za únosné a rozhodla sa úver poskytnúť, je potrebné splniť tieto základné podmienky:

1. Klient musí preukázať návratnosť úveru.
2. Úver musí mať ručenie.
3. Poskytnutý úver musí byť efektívny.
4. Pri čerpaní úveru sa musí dodržať účelovosť.

Pri zabezpečení úveru majetkom platia tieto pravidlá:

1. úver možno zabezpečiť iba predmetmi trvalého charakteru, s ktorými sa ľahko obchoduje,
2. pri založení veci alebo práva platí, že táto vec nemôže byť ďalej používaná dlžníkom,
3. banka nikdy nezapočítava stopercentnú hodnotu založeného majetku, nakoľko kalkuluje s možným znehodnotením, prípadne s cenovým poklesom.