Životné poistenie osôb

 

Životné poistenie je druh poistenia, pomocou ktorého si poistená osoba poisťuje všetky riziká a udalosti, ktoré môžu podľa presne definovaných zmluvných podmienok nastať. Medzi najčastejšie poistné udalosti ukotvené v zmluve o životnom poistení patrí prípad smrti, rôzne zdravotné ťažkosti, dožitie sa určitého veku.

Načo je dobré životné poistenie osôb?

Okrem toho, že je životné poistenie určené pre prípad vyššie spomínaných poistných udalostí, je toto poistenie vhodné aj na vytvorenie finančnej rezervy pre prípad plánovaných, ale aj nečakaných udalostí. Konkrétne si môžete pomocou životného poistenia zabezpečiť finančnú rezervu na dôchodok vo forme sporenia alebo môžete s jeho pomocou napríklad pokryť väčšinu budúcich študijných nákladov dieťaťa v škole.

Načo konkrétne by ste určite mali využiť životné poistenie?

Životné poistenie by mal uzatvoriť predovšetkým živiteľ rodiny, ktorý tak do budúcna ochráni svoju rodinu pred finančnými problémami, ďalej človek, ktorý je zaťažený hypotékou, úverom alebo pôžičkou, ktorú v prípade neočakávaných udalostí nemusí byť schopná splácať, ale taktiež aj ľudia, ktorí sa obávajú, že im v budúcnosti môže byť diagnostikovaná život ohrozujúca choroba, pričom náklady spojené s liečbou by tak z väčšej časti ak nie z celej výšky mohla pokryť poisťovňa.

Ako si správne vybrať poisťovňu a kto dnes vlastne životné poistenie ponúka?

Životné poistenie sa zväčša uzatvára minimálne na dobu 10 rokov a preto starostlivý a hlavne čo najlepší individuálny výber zaváži na tom, či budete v budúcnosti so službami poisťovne dostatočne spokojný. Väčšina ľudí necháva tento výber na profesionálneho poisťovacieho agenta, ktorý je vo svojom obore uznávaný a ide o človeka, ktorý v minulosti vhodne poradil viacerým klientom poisťovní. Niektorí ľudia sú však dostatočne šikovný a samostatný, že výber poisťovne nechajú na seba. V takom prípade je nutné si zistiť ohľadom životnej poistky, čo najviac informácií a hlavne nezabúdajte kontaktovať, čo najviac poisťovní. Každá poisťovňa totiž ponúka individuálne služby a preto je veľmi pravdepodobné, že niektorá z vybraných môže ponúknuť ďaleko lepšie služby ako konkurencia.

Životné poistenie dnes ponúka niekoľko poisťovní, a to:

  • AEGON Životná poisťovňa, a.s.
  • Amslico poisťovňa
  • AXA životní pojištovna a.s.,
  • Deutscher Ring Lebensversicherungs – AG
  • ERGO životná poisťovňa, a. s.
  • Groupama životná poisťovňa a.s.
  • ING Životná poisťovňa, a.s.
  • Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a. s. Vienna Insurance Group
  • Rapid life životná poisťovňa, a.s.
Zrušenie životného poistenia

Podľa zákona poisťovňa nesmie v priebehu trvania životného poistenia zrušiť poistnú zmluvu, okrem prvých dvoch mesiacov po uzavretí poistenia. Zo strany klienta však k uzavretiu zmluvy môže dôjsť prakticky kedykoľvek, pričom však väčšinou podľa zmluvy poistenec príde o značnú časť financií, ktoré do poistky už vložil. Z toho dôvodu si preto dobre zvážte, či z krátkodobého, ale i dlhodobého hľadiska bude pre Vás zrušenie poistky dobrým riešením.