PZP

 

Povinné zmluvné poistenie, ktoré je zákonom prikázane definuje zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú autom poistenca. To znamená, že PZP je určené na uhradenie škôd, ktoré poistenec svojou jazdou spôsobí.

Na čo sa PZP vzťahuje a aké sú postihy za neuzavretie PZP?

Povinné zmluvné poistenie je typom poistenia, ktoré sa nevypláca poistencovi, ale priamo poškodenému, ktorý pri nehode utrpel majetkovú ujmu na aute. Povinnosť uzavrieť PZP je stanovené zákonom, pričom táto povinnosť platí od prvého až po posledný deň, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Na preukázanie sa zákonným postením slúži biela karta, ktorá je určená pre územie SR a zelená karta, ktorá je zasa určená pre zahraničné krajiny.

Samotné PZP sa uzatvára na dobu neurčitú, pričom platnosť poistného obdobia je vždy jeden rok. V prípade, ak by majiteľ motorového vozidla nemal PZP uzatvorené najneskôr v deň prvého použitia vozidla, podľa zákona mu hrozí pokuta až do výšky 3320 EUR. Okrem toho pri zavinené nehody by plnú sumu za majetkovú ujmu na aute hradil sám vinník nehody.

Ako postupovať v prípade zmeny poisťovne, ktorá poskytuje PZP?

Poistenec má právo zmeniť poisťovňu najneskôr šesť týždňov pred výročím zmluvy, pričom samotná výpoveď PZP musí byť podpísaná a doručená do poisťovne do tohto termínu. Okrem toho však môže dôjsť aj k výpovedi zo strany poisťovne a to hlavne v prípade omeškanie splátky poistného.

Povinné zákonné poistenie motorového vozidla

Vyplnenie formulára zaberie zo pár minút avšak väčšina našich klientov dokázala ušetriť nemalé prostriedky na svojej poistke ši už auta alebo motorky.

Systém Vám vygeneruje porovnanie poisťovní a ich najlepších cien s možnosťou okamžitého uzatvorenia poistenia.

Priebeh

  • Vyplnte formulár porovnania PZP, údaje o motorovom vozidle a ostatné požadované údaje
  • Porovnajte si ceny jednotlivých poisťovní a vyberte si tu ktorej cena alebo iné benefity Vám najviac vyhovujú
  • Vyplnte údaje o vašom vozidle, ktoré chce poistiť najlepšie priamo s technického preukazu
  • Ak sa rozhodnete uzatvoriť si výhodnejšie poistenie a zadali ste požadované údaje a vyplnili ste údaje o vašom vozidle obdržíte email v ktorom nájdete údaje pre platbu poistného, prístup do systému pre stiahnutie návrhu poistnej zmluvy, dočasnú bielu kartu a ostatne náležitosti ako podmienky poistenia a podobne
  • Po uhradení platby do termínu stanoveného poistením nadobúda PZP svoju platnosť

 

Povinné zmluvné poistenie poskytuje na našom území niekoľko poisťovní

V prípade, ak chce spoločnosť, v tomto prípade poisťovňa poskytovať PZP, musí vlastniť oprávnenie na poskytovanie povinného zmluvného poistenia na území SR. Toto oprávnenie v súčasnosti vlastní viac než 10 poisťovní, pričom medzu najobľúbenejších poskytovateľov PZP patrí poisťovňa Allianz – Slovenská poisťovňa, Komunálna poisťovňa, Generali Slovensko, čo Kooperativa.