Poistenie

 

Poistenie, právny vzťah, ktorým poisťovňa pomocou zmluvy preberá na sebe záväzok, že poistenému, teda klientovi uhradí prípadnú škodu v zmysle podmienok uvedených v zmluve. Čo všetko by ste približne mali vedieť o poistení?

Princíp poistenia je asi každému jasný. Poisťovňa a teda prvá zmluvná strana a klient (poisťovaná osoba), druhá zmluvná strana uzatvárajú medzi sebou zmluvu za podmienok, že v prípade určitej poistnej udalosti, poisťovňa pokryje všetky finančné náklady presne podľa podmienok uvedených v danej zmluve.

Druhej zmluvnej strane ihneď po podpísaní zmluvy vzniká povinnosť platiť poistné v presnej finančnej výške, na ktorej sa „poistník“ dohodol s poisťovateľkou spoločnosťou. Poistná doba, na ktorú sa klient upísal poisťovni je samozrejme rozdielna. Časové rozmedzie sa však väčšinou pohybuje v rozmedzí cca 3-30 rokov.
Druhy poistenia sa delia na celkovo tri kritéria

Prvé je podľa záväznosti vzniku poistenia. To sa samostatne delí na niekoľko poddruhov a to zákonné poistenie (zákon stanovuje povinnosť plnenia záväzkov poistenia), zmluvné poistenie (podobne ako v prvom prípade, až na podmienky, ktoré sa v poistnej zmluve menia) a dobrovoľné, ktoré závisí len od poistníka, či má o danú poisťovaciu záväznosť záujem.

Druhé je podľa doby platnosti. Táto podmienka určuje o akú poistenie vlastne ide, presnejšie buď o krátkodobé alebo dlhodobé. Krátkodobé nepresahuje platnosť viac ako 1 rok, dlhodobé zas práve naopak práve presahuje minimálne 1 ročné zmluvné poistenie.

Posledné kritérium je poistenia podľa mieri rizikovosti. Miera rizikovosti sa delí ešte na tzv. rizikové poistenie, kde s veľkou pravdepodobnosťou poisťovaná udalosť nikdy nevznikne. Toto poistenie je možné niekoľko krát uplatniť aj v prípade, ak vznikne poistná udalosť. Jedná sa napríklad o poistenie majetku a podobne. Druhá, rizikovejšia miera poistenia je tzv. Rezervotvorné poistenie. Pri tomto type je viac menej jasné, že k poistnej udalosti naozaj dôjde a preto sú podľa zmluvy aj podstatne vyššie mesačné splátky za poistné.