Strojov

 

Leasing Strojov a zariadení

Kúpiť dnes akýkoľvek drahší stroj nie je pre väčšinu začínajúcich spoločností jednoduché. Väčšina malých firiem, či živnostníkov tak volí rôzne formy financovania strojných, ale i bežných kancelárskych zariadení medzi ktoré patrí i leasing strojov a zariadení, ktorý patrí medzi časté a obľúbené  formy financovania tovaru.

Leasing strojov a zariadení nie je obyčajným prenájmom vecí

Leasing strojov a zariadení patrí dnes medzi najdostupnejšie formy financovania tovaru. Firma, či jednotlivci si vďaka nemu môžu zaobstarať drahé priemyselné stroje ako sú rôzne obrábacie stroje, lisy, ďalej bežnú ale i finančne náročnejšiu kancelársku techniku, či dokonca rôzne transportné stroje a zariadenia. Leasing strojov je teda vhodný nie len pre menšie firmy, ale i väčšie korporácie, či dokonca štátne firmy, ktoré napríklad potrebujú prenajímať a využívať len niektoré stroje počas určitého (zväčša kratšieho) obdobia.

Leasing strojov a zariadení je teda v podstate akýmsi prenájmom, kde jedna strana poskytuje za určitých podmienok druhej strane stroje a zariadenia, ktoré by za normálnych podmienok neboli pre druhú stranu dostupné. Týmto leasingom je však možné po splatení záväzkov získať majetný nárok na predmetný tovar a to v prípade uhradenia sumy, ktorú podľa zmluvy môže klient po konci leasingového obdobia leasingovej spoločnosti uhradiť.

Leasing strojov a zariadení – kto ho poskytuje a na ako dlho?

V súčasnosti tento druh leasingu poskytujú okrem rôznych menších leasingových spoločností aj veľké banky, ktoré zväčša prostredníctvom svojích dcérskych spoločností disponuje dostatočným množstvom kapitálu na nákup potrebných strojov a zariadení. Od toho sa odvíja aj samotná ponuka, ktorá je práve u týchto spoločností najširšia, pričom úroková sadzba býva jednou z najtraktívnejších na trhu.
Čo sa týka obdobia, na ktoré poskytujú leasingové spoločnosti priemyselné, či kancelárske zariadenia, tak podľa zákona je to vždy minimálne po dobu 36 mesiacov. To znamená, že fyzická osoba (nepodnikateľ), ako aj podnikateľské subjekty môžu využívať akýkoľvek predmetný tovar poskytovaný cez leasing minimálne po dobu 3 rokov, zatiaľ čo maximálnu dobu splácania leasingu určuje každá spoločnosť individuálne. Od doby splácania sa zákonite odvíja i mesačná alebo prípadne kvartálna splátka.

Leasing Strojov a zariadení – výhody:

  • dobrá dostupnosť a skutočne široký výber hnuteľných, ale aj nehnuteľných vecí na leasing
  • vhodné aj pre nepodnikateľov
  • menšie nároky na cash-flow klienta
  • časť úroku ide do nákladov, čím sa znižuje daňový základ
  • možnosť získať predmetný tovar po skončení splátkovej lehoty do osobného vlastníctva

Leasing Strojov a zariadení – nevýhody:

  • vyššie mesačné náklady
  • nutné sa zaviazať minimálne po dobu 36 mesiacov
  • vysoké penále za vypovedanie zmluvy
  • počas celej doby splácania je predmet leasingu stále majetkom spoločnosti, s čím súvisia i obmedzené vlastnícke práva