Nehnuteľností

 

Na Slovensku sa s týmto termínom nestretlo síce veľa ľudí, napriek tomu je však leasing nehnuteľnosti jeden z najrýchlejšie rastúcich produktov na trhu. Čo vlastne leasing nehnuteľností znamená a kedy sa skutočne oplatí?

Čo je to vlastne leasing nehnuteľnosti?

Je to v podstate produkt, ktorý je možné klasifikovať ako finančný prenájom, ktorý sa však na rozdiel od bežného prenájmu nehnuteľnosti líši tým, že nájomník a nájomca majú podľa vopred dohodnutých podmienok uzavretú zmluvu o kúpe nehnuteľnosti, ktorá môže nadobudnúť svoju platnosť v prípade, ak nájomca plní všetky svoje povinnosti, ktoré sú ukotvené v danej lízingovej zmluve. Dá sa teda povedať, že leasing nehnuteľnosti predstavuje kombináciu prenájmu a zároveň vlastníctva bez toho, aby bol nájomník zaťažený úverom.
Leasing nehnuteľnosti nie je úplne pre všetkých a to predovšetkým z dôvodu, že v súčasnosti väčšina bánk poskytuje nadmieru výhodné hypotéky. Napriek tomu je však leasing nehnuteľností veľmi atraktívny hlavne pre súkromné firmy, ktoré sa napríklad nechcú zaťažovať drahou hypotékou, ale hlavne o preto, že mesačné náklady spojené s prenájmom za tento lízing si môžu zapisovať do účtovných výdavkov spoločnosti, čím môžete znížiť základ pre výpočet dane z príjmu.

Kto poskytuje leasing nehnuteľností?

Leasing nehnuteľností poskytujú predovšetkým vybrané bankové a nebankové subjekty spolu so špecializovanými lízingovými spoločnosťami. V praxi to funguje napríklad tak, že zákazník príde do danej lízingovej spoločnosti, ktoré predstaví konkrétnu nehnuteľnosť a v prípade záujmu sa spoločnosť dohodne s klientom na obchodných podmienkach.

Následne leasingová spoločnosť odkúpi nehnuteľnosť a po dohode s klientom na podmienkach úrokovej sadzby a marže poskytne dlhodobý prenájom klientovi, ktorý v budúcnosti získa jedinečnú možnosť odkúpiť danú nehnuteľnosť a stať sa jej jediným vlastníkom. Častejšie to však v praxi funguje tak, že spoločnosť predom investuje do väčších nehnuteľností (zväčša kancelárske alebo priemyselné priestory), ktoré klientovi následne ponúkne. Následne je už len na klientovi či na dané podmienky pristúpi.

Leasing nehnuteľností výhody:

  • dobrá dostupnosť
  • i keď ide v podstate o prenájom, podľa zmluvy môžete v budúcnosti nadobudnúť majetkové právo na nehnuteľnosť
  • možnosť zaradiť leasingové splátky do nákladov firmy

Leasing nehnuteľností nevýhody:

  • vyššie splátky
  • vyššie penále za omeškanie splátok počas zmluvnej dohody