Finančný leasing

 

Finančný leasing predstavuje formu dlhodobého prenájmu určitého predmetu, ktorý je počas celej dĺžky splácania stále majetkom danej lízingovej spoločnosti, pričom po istom čase dochádza väčšinou k odkúpeniu predmetnej veci zo strany nájomcu. Finančný leasing, ktorý poskytuje dnes množstvo spoločností je tak svojím spôsobom istý druh prenájmu.

Finančný leasing – kedy sa oplatí?

Finančný leasing nie je finančným produktom pre každého, práve naopak je určený prevažne pre užšiu skupinu klientov. Predovšetkým samostatne zárobkovo činné osoby alebo firmy finančný leasing využívajú v prípade, ak nemajú dostatočnú hotovosť napríklad na zaobstaranie vozidla, techniky alebo čohokoľvek iného, čo poskytujú lízingové spoločnosti.

Výhodou finančného lízingu je predovšetkým to, že na rozdiel od bežného úveru sa klient nezaväzuje, že daný predmet získava do plného vlastníctva ale len na dobu prenájmu, na ktorej sa dohodne s danou firmou. Finančný leasing je teda svojím spôsobom výhodný hlavne pre firmy, či jednotlivcov, ktorí potrebujú využívať konkrétny produkt len na určitú dobu. Okrem toho je finančný leasing pre väčšinu firiem atraktívny i z toho dôvodu, že jednotlivé splátky môžu zapísať do ročných výdavkov spoločnosti.Finančný leasing – kto ho poskytuje?

Finančný leasing poskytujú v súčasnosti predovšetkým banky, nebankové spoločnosti, ale taktiež i rôzne špecializované lízingové spoločnosti, ktoré neraz spolupracujú priamo s výrobcami, či predajcami. Nakoľko v prípade bankrotu lízingovej spoločnosti nemá klient nárok na ďalšie používanie tovaru, v prípade, že chcete finančný leasing využiť ako prostriedok na neskoršie skúpenie tovaru určite odporúčame hlavne etablované spoločnosti s dlhoročnou tradíciou a férovým jednaním s klientmi.

Finančný leasing  výhody:

  • dostupný i pre tých, ktorí nemajú dostatok kapitálu
  • možné použiť na viaceré účely
  • výdavky z neho je možné zapísať do firemných výdavkov
  • na rozdiel od bežného prenájmu je možné tovar získať do osobného vlastníctva

 Finančný leasing  nevýhody:

  • vyššie splátky
  • počas prenájmu je tovar stále majetkom lízingovej spoločnosti
  • vyššie penále za zrušenie zmluvy
  • penále za omeškanie splátok, ktoré neskôr spoločnosť i v prípade rozviazania zmluvy, žiada od klienta uhradiť neraz i súdnou cestou