Automobilov

 

Leasing Automobilov

Leasing automobilov je obľúbený predovšetkým v podnikateľskej sfére, no nie je ničím výnimočným ani v súkromnej sfére, kde má však stále na vrch klasický úver na auto. Aké výhody vlastne poskytuje leasing automobilov a kedy sa viac oplatí ako bežný úver na auto?

Čo je to vlastne leasing automobilov a kto ich poskytuje?

Leasing automobilov predstavuje proces, pri ktorom môže súkromná alebo právnická osoba nadobudnúť určitý majetok na určité obdobie na základe úhrady leasingových poplatkov formou splátok. V týchto splátkach je započítaná amortizácia predmetu leasingu, poplatok spoločnosti, zisk spoločnosti, poistenia, servisné a ostatné náklady.

Častokrát k získaniu tohto leasingu vyžadujú banky, ale aj nebankové subjekty akontáciu a to neraz až do výšky 20-30% z ceny celého automobilu. Na druhej strane je tým skrátená doba splácania, a to o niekoľko rokov. Je nutné si však uvedomiť, že počas splácania lízingu je auto stále majetkom firmy až do konca doby splácania lízingu, keď si klient môže “zvyšnú cenu“ doplatiť. Netreba však zabúdať ani na to, že samotná výška splátky za leasing automobilov sa odráža od súčasnej ceny automobilu.

Aký je teda rozdiel medzi leasingom automobilov a úverom na auto?

Hlavným rozdielom je predovšetkým fakt, že pri využití lízingu je auto aj počas splácania stále majetkom lízingovej spoločnosti (až do ukončenia splátkovej doby, keď sa klient za istý dodatočný poplatok môže stať majiteľom auta), zatiaľ čo pri bežnom úvery na auto sa klient stáva majiteľom automobilu ihneď.
To znamená, že na rozdiel od lízingu sa klient pri podpise zmluvy s bankou alebo nebankovým subjektom zaväzuje, že splatí celú čiastku z dlžnej sumy vrátane úroku, zatiaľ čo pri lízingu môže dôjsť podobne ako u prenájmu k ukončeniu zmluvy (buď zo strany klienta alebo zo strany spoločnosti).

Leasing automobilov výhody:

  • získate ho rýchlejšie ako úver
  • splátka je závislá od súčasnej ceny auta
  • právnická osoba si jednotlivé splátky môže zapísať do nákladov živnosti alebo firmy
  • v istých prípadoch je možné požiadať o lízing len v istom období počas roka, čo ocenia predovšetkým podnikatelia, ktorí podnikajú počas sezónny

 

Leasing automobilov výhody:

  • počas celej doby splácania je auto majetkom lízingovej spoločnosti
  • nutné platenie havarijného poistenia
  • vyššie penále za vypovedanie zmluvy
  • v prípade nesplácania vypovedanie zmluvy zo strany spoločnosti, čím zaniká akékoľvek právo klienta na auto a to počas celej dĺžky splácania lízingu