hypotéka pre mladých

Hypotéka pre mladých

 

Kúpiť si dnes nehnuteľnosťou nie je vôbec jednoduchá a hlavne lacná záležitosť. Predovšetkým neistá budúcnosť mnohých ľudí odrádza od toho, aby si vzali na seba častokrát celoživotnú ťarchu menom hypotéka. Vie to i štát, ktorý sa tak prostredníctvom hypoték pre mladých snaží mladým ľudom pomôcť. Aké výhody Vám môže priniesť hypotéka pre mladých a pre koho sú vlastne určené?

Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom

Hypotéka pre mladých je v podstate bežný hypotekárny úver, avšak čo je najpodstatnejšie – je poskytovaný so štátnym príspevkom. Okrem štátu prispieva i banka, u ktorej si klient požičia, čo v praxi znamená, že úroková sadzba je až o 3% nižšia ako v prípade bežného hypotekárneho úveru. Tento príspevok štát spolu s bankou poskytuje len počas prvých 5 rokov splácania, napriek tomu môže mladý človek ušetriť pomerne zaujímavú čiastku.

K tomu, aby ste získali tento atraktívny príspevok musíte spĺňať niekoľko podmienok a to predovšetkým ohľadom veku, výšky príjmu a konkrétnej výšky hypotéky. Pre mnohých môže byť reálne problém i to, že v prípade predčasného splatenia si banky účtuje pomerne vysoké penále a to až niekoľko percent z dlžnej sumy.

 Kto môže získať hypotéku pre mladých a do akej výšky je poskytovaná?

Hypotéka pre mladých poskytovaná len žiadateľom, ktorí majú vek v rozmedzí 18-35 rokov (aj v prípade dvojíc je nutné, aby obaja žiadatelia mali menej ako 35 rokov) a to len za predpokladu, že ich hrubý príjem neprekračuje 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy (maximálne do 1 119,30 eur) a v prípade dvojice nesmie spoločný hrubý príjem prekročiť 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy, zatiaľ čo minimum pre poskytnutie tejto hypotéky je čistý príjem aspoň 350 eur u jedného žiadateľa.

Čo sa týka maximálneho limitu hypotéky pre mladých, tak ten je určený zákon, a to presne 50 000 eur. Okrem toho je tento štátny príspevok poskytovaný len do výšky 70% z celej hodnoty nehnuteľnosti, čo mnohí klienti riešia tak, že spoločne skombinujú tento typ hypotéky s klasickou hypotékou, čím vo výsledku dostanú hypotéku vo výške v akej chcú, avšak štátny príspevok sa bude vzťahovať len do sumy 50 000 eur.
Okrem toho by ste mali vedieť i to, že hypotéka pre mladých je poskytovaná výhradne na tieto na účely: nadobudnutie, výstavba, zmena, údržba nehnuteľnosti alebo kombinácia týchto účelov. Je teda len na Vás, či využijete štátny príspevok na hypotéku pre mladých na kúpu novej, výstavbu alebo rekonštrukciu staršej nehnuteľnosti.

Určite dôležitá je i fixácia úrokovej sadzby, ktorá u väčšine bánk môže byť na 1,2,3,5 alebo dokonca v niektorých prípadoch i na celú dobu splácania úveru, ktorá môže byť vo väčšine prípadov maximálne 30 rokov.

Aké doklady treba mať k získaniu hypotéky pre mladých?

Všeobecne sa nedá povedať, aké konkrétne doklady budete potrebovať k získaniu tejto hypotéky, keďže každá banka pristupuje k tejto povinnosti individuálne. Napriek tomu však určite budete potrebovať tieto doklady:

 • Žiadosť o úver
 • Dva doklady totožnosti
 • Návrh kúpnej zmluvy
 • Aktuálny znalecký posudok k zakladanej nehnuteľnosti
 • Pokiaľ idete nehnuteľnosť stavať, projekt a stavebné povolenie
 • Doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok a taktiež za aktuálne kalendárne obdobie
 • Poistenie nehnuteľnosti

Hypotéka pre mladých aj opakovane?

V prípade, ak už teraz uvažujete ako využiť štedrý bonus od štátu opakovane, určite Vás potešíme správou, že to možné je. Má to však niekoľko háčikov a to predovšetkým, že klient, ktorí v minulosti požiadal o túto hypotéku môže najskôr požiadať o ďalšiu až keď skončí päťročné obdobie, počas ktorého Vám prispieval na hypotéku štát. Okrem toho je však nutné spĺňať tie isté podmienky, ako v prípade, že by ste túto hypotéku brali po prvýkrát. V praxi to teda znamená, že tento príspevok môžete využiť maximálne štyrikrát.

Hypotéka pre mladých – výhody

 • znížená úroková sadzba až o 3%
 • môžete ju využiť na kúpu novej, rekonštrukciu starej alebo stavbu úplne novej nehnuteľnosti
 • možné požiadať i opakovane

Hypotéka pre mladých – nevýhody

 • obmedzená veková hranica 18-35 rokov
 • poskytovaná len ľudom, ktorí majú menej ako 1,3 násobok priemernej mzdy
 • maximálne do 50 000 eur
 • štát poskytuje príspevok len počas prvých piatich rokov splácania hypotéky